CARACTERISTIQUES:

Chrysalis Magna és un altaveu de columna a terra de proporcions «magníficas» en recerca de la màxima pressió acústica i omplint l'espai absolutament.
La parella de altaveus Chrysalis està constituida per dues peces úniques i el seu valor radica en que són una obra d'art singular.
De inspiració clara en la tendència «Steam Punk», és una peça perfecta per un saló d'audició amb clara voluntat de exclusivitat .
Té configuració de tres vies amb filtre passiu . Els seus tres altaveus que sobresurten per les seves proporcions, (un woofer de 15" i un mijos de 8»), destaquen pel seu comportament en règim dinàmic i la seva extraordinària linealitat. Són governats per un filtre amb una resposta en fase que ha estat calculat per respectar al máxim els optims rangs de resposta dels tres altaveus i dissenyat per proporcionar una imatge sonora perfectament cohesionada.

Chrysalis Magna destaca sobre tot per posseir un recinte acústic d'una rigidesa absoluta garantida per gruixos de MDF de un mínim de 32 mm i en zones compromeses, de mes 60mm. La superfície interna absolutament fragmentada, esmorteida amb escuma de polireta de 50mm i aïllada amb escumade melamina, trenca absolutament tota possibilitat de ressonància interna.
La seva solidesa, proporcionada pels seus 100 Kg de massa convenientment aïllats amb puntes de desacoblament del terra i la configuració de bass-reflex, li donen una particular capacitat de omplir tots els racons del local amb profunditat i emoció.
Crysalis Magna es el resultat d'un treball exhaustiu de SculptureAcoustis per sintonitzar bellesa, exclusivitat i sobre tot el plaer de la audició de la música en «Hi-Fi».


CARACTERISTIQUES TÉCNIQUES:

Tipus de bafle: 3 vies amb filtre de freqüències , bass reflex
Potencia Màxima admissible: 150w RMS
Tall de freqüències: Greus fins a 800Hz, Mitjos fins a 6000Hz, Aguts fins limit tweeter (22000Hz)
Material de construcció: Fibres de MDF, en gruixos no inferiors a 32mm.
Acabat superficial: fusta en xapa de Etimoe i imitació coure (Pintura acrílica)
Pes: 100Kg
Dimensions (cotes màximes):
alçada: 1500mm
ampla: 530mm
fons: 500mm
Sistema de esmortaiment intern: Escuma de poliuretá de 50mm
Sistema de aïllament intern: escuma de melamina
Sistema de aïllament extern: 4 puntes de desacoblament
Altaveu Greus:
Beyma de 15" (384mm diàmetre)
Altaveu Mitjos:
Beyma de 8". (220mm diàmetre)
Aguts (tweeter):
Monacor