HISTORI-LINE
CLICKAR IMATGE

CARACTERISTIQUES TÉCNIQUES:

Tipus de bafle: 3 vies amb filtre de freqüències, bass reflex.
Potencia màxima admissible: 150w RMS
Tall de freqüències: Greus fins a 800Hz, Mitjos fins a 6000Hz, Aguts fins límit tweeter (22000Hz)
Material de construcció: Fibres de MDF, en gruixos no inferiors a 25mm.
Acabat superficial: Imitació fundicio de llautó (Pintura acrílica)
Pes: 32Kg
Dimensions (cotes màximes):
alçada: 990mm
amplada: 440mm
fons: 490mm

Chrysalis destaca sobre tot per posseir un recinte acústic d'una gran rigidesa garantida per gruixos de MDF de un mínim de 25 mm i en zones compromeses, de més de 60mm. La superfície interna, absolutament fragmentada i aïllada amb escuma de poliuretà de 50mm, trenca tota possibilitat de ressonància interna.
La seva gran solidesa és proporcionada pels seus 32 Kg de massa convenientment aïllats amb puntes de desacoblament del terra.
Chrysalis és el resultat d'un treball exhaustiu de SculpturAcoustis per sintonitzar bellesa, exclusivitat i, sobre tot, el plaer de la audició de la música en «Hi-Fi».